top of page

Koekiesbeleid

1. Inleiding

Koekiesbeleid www.imranchowdhury.org.uk

 1. 1.1  Ons webwerf gebruik koekies.

 2. 1.2  In soverre daardie koekies nie streng nodig is vir die verskaffing van [ons webwerf en dienste nie], sal ons jou vra om in te stem tot ons gebruik van koekies wanneer jy ons webwerf die eerste keer besoek.

2. Krediet

2.1 Hierdie dokument is geskep met behulp van 'n sjabloon van Docular

U moet bogenoemde krediet behou. Gebruik van hierdie dokument sonder die krediet is 'n skending van kopiereg. U kan egter 'n ekwivalente dokument by ons koop wat nie die krediet insluit nie.

3. Oor koekies

 1. 3.1  'n Koekie is 'n lêer wat 'n identifiseerder ('n string letters en syfers) bevat wat deur 'n webbediener na 'n webblaaier gestuur word en deur die blaaier gestoor word. Die identifiseerder word dan teruggestuur na die bediener elke keer as die blaaier 'n bladsy vanaf die bediener versoek.

 2. 3.2  Koekies kan óf "aanhoudende" koekies of "sessie"-koekies wees: 'n aanhoudende koekie sal deur 'n webblaaier gestoor word en sal geldig bly tot die vasgestelde vervaldatum, tensy dit deur die gebruiker uitgevee is voor die verval datum; 'n Sessiekoekie, aan die ander kant, sal aan die einde van die gebruikersessie verval wanneer die webblaaier gesluit is.

 3. 3.3  Koekies mag nie enige inligting bevat wat 'n gebruiker persoonlik identifiseer nie, maar persoonlike data wat ons oor jou stoor, kan gekoppel word aan die inligting wat in koekies gestoor is en van koekies verkry word.

4. Koekies wat ons gebruik

4.1 Ons gebruik koekies vir die volgende doeleindes:

 1. (a)  [stawing en status – ons gebruik webkoekies [om jou te identifiseer wanneer jy ons webwerf besoek en terwyl jy ons webwerf navigeer, en om ons te help om te bepaal of jy by ons webwerf aangemeld is] (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]];

 2. (b)  [inkopiemandjie – ons gebruik koekies om [die toestand van jou inkopiemandjie te handhaaf terwyl jy ons webwerf navigeer][ (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]] ;

 3. (c)  [verpersoonliking – ons gebruik koekies [om inligting oor jou voorkeure te stoor en om ons webwerf vir jou te personaliseer][ (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]];

 1. (d)  [sekuriteit – ons gebruik webkoekies [as 'n element van die sekuriteitsmaatreëls wat gebruik word om gebruikersrekeninge te beskerm, insluitend die voorkoming van bedrieglike gebruik van aanmeldbewyse, en om ons webwerf en dienste in die algemeen te beskerm] [ (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]];

 2. (e)  [advertensies – ons gebruik webkoekies [om ons te help om advertensies te vertoon wat vir jou relevant sal wees][ (webkoekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]];

 3. (f)  [analise – ons gebruik webkoekies [om ons te help om die gebruik en prestasie van ons webwerf en dienste te ontleed][ (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])] ; en

 4. (g)  [toestemming vir koekies – ons gebruik koekies [om jou voorkeure met betrekking tot die gebruik van koekies meer algemeen te stoor][ (koekies wat vir hierdie doel gebruik word is: [identifiseer koekies])]] .

[bykomende lysitems]

5. Koekies wat deur ons diensverskaffers gebruik word

 1. 5.1  Ons diensverskaffers gebruik koekies en daardie koekies kan op jou rekenaar gestoor word wanneer jy ons webwerf besoek.

 2. 5.2  Ons gebruik Google Analytics. Google Analytics versamel inligting oor die gebruik van ons webwerf deur middel van koekies. Die inligting wat ingesamel word, word gebruik om verslae oor die gebruik van ons webwerf te skep. Jy kan meer uitvind oor Google se gebruik van inligting deur https://www.google.com/policies/ privacy/partners/ te besoek en jy kan Google se privaatheidsbeleid na https://policys.google.com/privacy hersien.[ Die relevante koekies is: [identifiseer koekies].]

 3. 5.3  Ons publiseer Google AdSense-advertensies op ons webwerf[, tesame met advertensies van die volgende adverteerders en advertensienetwerke wat deur Google versprei word: [identifiseer en verskaf skakels na adverteerders en netwerke]]. Die advertensies kan gepersonaliseer word om jou belangstellings te weerspieël. Om te help om jou belangstellings te bepaal, gebruik Google en sy vennote koekies.[ Die relevante koekies wat vanaf ons webwerf bedien word, is [identifiseer koekies].] Die koekies word gebruik om jou vorige besoeke aan ons webwerf en jou besoeke aan ander webwerwe na te spoor. Jy kan onttrek van Google se gepersonaliseerde advertensies deur https://www.google.com/settings/ads te besoek en jy kan onttrek dat derdepartykoekies gebruik word vir gepersonaliseerde advertensies deur http://www.aboutads.info te besoek. Jy kan Google se privaatheidsbeleid hersien by https://policies.google.com/privacy.

 4. 5.4  Ons gebruik 'n Facebook-pixel op ons webwerf. Deur die pixel te gebruik, samel Facebook inligting oor die gebruikers en gebruik van ons webwerf in. Die inligting word gebruik om Facebook-advertensies te personaliseer en om die gebruik van ons webwerf te ontleed. Om meer uit te vind oor die Facebook-pixel en oor Facebook se gebruik van persoonlike data in die algemeen, sien die Facebook-koekiebeleid by https://www.facebook.com/policies/cookies/ en die Facebook-privaatheidsbeleid by https://www.facebook .com/about/privaatheid. Die Facebook-koekiebeleid sluit inligting in oor die beheer van Facebook se gebruik van koekies om vir jou advertensies te wys. As jy 'n geregistreerde Facebook-gebruiker is, kan jy aanpas hoe

advertensies word geteiken deur die instruksies by https:// www.facebook.com/help/568137493302217 te volg .

6. Bestuur van koekies

 1. 6.1  Die meeste blaaiers laat jou toe om te weier om koekies te aanvaar en om koekies uit te vee. Die metodes om dit te doen verskil van blaaier tot blaaier, en van weergawe tot weergawe. U kan egter bygewerkte inligting oor die blokkering en uitvee van koekies verkry via hierdie skakels:

  1. (a)  https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

  2. (b)  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-webwerf-voorkeure (Firefox);

  3. (c)  https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

  4. (d)  https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

  5. (e)  https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and- website-data-sfri11471/mac (Safari); en

  6. (f)  https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and- privacy (Edge).

 2. 6.2  Blokkering van alle webkoekies sal 'n negatiewe impak op die bruikbaarheid van baie webwerwe hê.

 3. 6.3  As jy webkoekies blokkeer, sal jy nie al die kenmerke op ons webwerf kan gebruik nie.

7. Koekievoorkeure

7.1 Jy kan jou voorkeure met betrekking tot die gebruik van koekies op ons webwerf bestuur deur te besoek: [https://imranchowdhury.org.uk/]

8. Ons besonderhede

 1. 8.1  Hierdie webwerf word besit en bestuur deur www.imranchowdhury.co.uk.

 2. 8.2  Ons is geregistreer in [Engeland en Wallis] onder registrasienommer [nommer], en ons geregistreerde kantoor is by [adres].

 3. 8.3  Ons hoof besigheidsplek is by [adres].

 4. 8.4  Jy kan ons kontak:

(a) deur ons webwerf-kontakvorm te gebruik

Gratis koekiesbeleid: opstel van notas

VK en EU-wetgewing vereis dat, waar 'n webwerf koekies of gelykwaardige tegnologie gebruik, die webwerf-operateur sekere openbaarmakings moet maak met betrekking tot die gebruik van die koekies.

Hierdie beleidsjabloon is ontwerp om webwerfoperateurs te help om aan hierdie openbaarmakingsverpligting te voldoen. Webwerfoperateurs kan ook vereis word om gebruikers se toestemming vir die gebruik van koekies te soek.

Britse wetgewing oor hierdie onderwerp is vervat in Regulasie 6 van die Regulasies vir Privaatheid en Elektroniese Kommunikasie (EC-richtlijn) 2003, soos gewysig deur die Regulasies vir Privaatheid en Elektroniese Kommunikasie (EC-richtlijn) (wysiging) 2011. Die Algemene Databeskermingsregulasie of GDPR sal ook van toepassing wees waar koekies gebruik die verwerking van persoonlike data behels.

Afdeling 1: Inleiding

Afdeling 1.2

Die insluiting van hierdie stelling in jou privaatheidsbeleid sal nie op sigself voldoen aan die vereistes van die Privaatheid en Elektroniese Kommunikasie (EG-richtlijn) Regulasies 2003 met betrekking tot toestemming tot die gebruik van koekies nie. Riglyne rakende metodes om sodanige toestemming te verkry, is op die Inligtingskommissaris se webwerf ingesluit.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar- technologies/

Afdeling 2: Krediet

Afdeling: Gratis dokumente lisensiëring waarskuwing

Opsionele element. Alhoewel jy die krediet moet behou, moet jy die inlyn kopieregwaarskuwing uit hierdie dokument verwyder voor gebruik.

Afdeling 3: Oor koekies

Kragtens EU-wetgewing is daar twee bykomende vereistes met betrekking tot die gebruik van koekies en soortgelyke tegnologieë, wat bo en behalwe die reëls van toepassing is wat die verwerking van persoonlike data reguleer: 'n toestemmingsvereiste en 'n inligtingsopenbaarmakingsvereiste. Die bepalings van hierdie dokument met betrekking tot koekies is ontwerp om te help om aan die inligtingsopenbaarmakingsvereiste te voldoen.

Hierdie vereiste spruit voort uit artikel 5(3) van Richtlijn 2002/58/EG van die Europese Parlement en van die Raad van 12 Julie 2002 met betrekking tot die verwerking van persoonlike data en die beskerming van privaatheid in die elektroniese kommunikasiesektor (Directive on privacy and electronic kommunikasie), wat bepaal dat:

"Lidstate sal verseker dat die gebruik van elektroniese kommunikasienetwerke om inligting te stoor of om toegang te verkry tot inligting wat in die eindtoerusting van 'n intekenaar of gebruiker gestoor is slegs toegelaat word op voorwaarde dat die betrokke intekenaar of gebruiker van duidelike en omvattende inligting voorsien word in in ooreenstemming met Richtlijn 95/46/EG, onder meer oor die doeleindes van die verwerking, en word aangebied

die reg om sodanige verwerking deur die databeheerder te weier. Dit sal nie enige tegniese berging of toegang verhinder vir die uitsluitlike doel om die oordrag van 'n kommunikasie oor 'n elektroniese kommunikasienetwerk uit te voer of te fasiliteer nie, of as wat streng nodig is om 'n inligtingsgemeenskapdiens te verskaf wat uitdruklik deur die intekenaar of gebruiker versoek word nie.”

Die vereiste word in die VK geïmplementeer in die Regulasies vir Privaatheid en Elektroniese Kommunikasie (EG-richtlijn) 2003. In sy huidige (gewysigde) vorm, sê Regulasie 6:

“(1) Behoudens paragraaf (4), mag 'n persoon nie inligting wat gestoor is in die eindtoerusting van 'n intekenaar of gebruiker berg of toegang verkry tot inligting nie, tensy aan die vereistes van paragraaf (2) voldoen word.

(2) Die vereistes is dat die intekenaar of gebruiker van daardie eindtoerusting – (a) van duidelike en omvattende inligting voorsien word oor die doeleindes van die berging van, of toegang tot, daardie inligting; en (b) sy of haar toestemming gegee het.

(3) Waar 'n elektroniese kommunikasienetwerk by meer as een geleentheid deur dieselfde persoon gebruik word om inligting in die eindtoerusting van 'n intekenaar of gebruiker te stoor of toegang te verkry, is dit vir die doeleindes van hierdie regulasie voldoende dat die vereistes van paragraaf (2) ) voldoen word ten opsigte van die aanvanklike gebruik.

(3A) Vir die doeleindes van paragraaf (2) kan toestemming aangedui word deur 'n intekenaar wat kontroles wysig of stel op die internetblaaier wat die intekenaar gebruik of deur 'n ander toepassing of program te gebruik om toestemming aan te dui.

(4) Paragraaf (1) is nie van toepassing op die tegniese berging van, of toegang tot, inligting – (a) vir die uitsluitlike doel om die versending van 'n kommunikasie oor 'n elektroniese kommunikasienetwerk uit te voer; of (b) waar sodanige berging of toegang streng nodig is vir die verskaffing van 'n inligtingsgemeenskapdiens wat deur die intekenaar of gebruiker versoek word.”

In hul oorspronklike vorm kan hierdie regulasies op die legislation.gov.uk webwerf gevind word.

Richtlijn 2002/58/EC (Richtlijn op privaatheid en elektroniese kommunikasie) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32002L0058&from=EN

Regulasies vir privaatheid en elektroniese kommunikasie (EG-richtlijn) 2003 (oorspronklike vorm) – http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/made

Afdeling 3.2

Opsionele element.

Afdeling 3.3

Opsionele element.

Afdeling 4: Koekies wat ons gebruik

Opsionele element.

 

Afdeling 5: Koekies wat deur ons diensverskaffers gebruik word

Bedien die webwerf enige derdepartykoekies, ontledingskoekies of naspoorkoekies aan gebruikers?

Afdeling 5.2

Opsionele element.

Afdeling 5.3

Opsionele element. Sal Google-advertensies op die webwerf gepubliseer word?

Let wel: Google het besondere privaatheidskennisgewingsvereistes met betrekking tot die publikasie van Google-advertensies op 'n webwerf.

Vereiste inhoud, AdSense Hulp, Google, Inc – https://support.google.com/ adsense/answer/1348695?hl=en-GB

Afdeling 5.4

Opsionele element. Sal die webwerf 'n Facebook-pixel gebruik?

Afdeling 5.5

Opsionele element.

Afdeling 6: Bestuur van koekies

Afdeling 6.3

Opsionele element. Sal die blokkering van koekies 'n negatiewe uitwerking hê op die gebruik van die webwerf vanuit 'n gebruikersperspektief?

Afdeling 7: Koekievoorkeure

Is daar enige koekievoorkeurbestuurfasiliteite beskikbaar vir gebruikers op die webwerf?

Afdeling 7.1

Identifiseer die webblad wat gebruikers moet besoek om hul koekievoorkeure te bestuur.

Afdeling 8: Ons besonderhede

Opsionele element.

Britse maatskappye moet hul korporatiewe name, hul registrasienommers, hul plek van registrasie en hul geregistreerde kantooradres op hul webwerwe verskaf (hoewel nie noodwendig in hierdie dokument nie).

Eenmanhandelaars en vennootskappe wat 'n besigheid in die VK onder 'n "besigheidsnaam" bedryf (dws 'n naam wat nie die naam van die handelaar/name van die vennote of sekere ander gespesifiseerde klasse name is nie) moet ook sekere webwerf-openbaarmakings maak: (a) in die geval van 'n eenmansaak, die individu se naam; (b) in die geval van 'n vennootskap, die naam van elke lid van die vennootskap; en (c) in beide gevalle,

met betrekking tot elke persoon wat genoem word, 'n adres in die VK waar die betekening van enige dokument wat op enige manier met die besigheid verband hou, effektief sal wees.

Alle webwerwe wat deur die Elektroniese Handel (EG-richtlijn) Regulasies 2002 gedek word, moet 'n geografiese adres (nie 'n posbusnommer nie) en 'n e-posadres verskaf.

Alle webwerf-operateurs wat deur die Voorsiening van Dienste Regulasies 2009 gedek word, moet ook 'n telefoonnommer verskaf.

Regulasies vir elektroniese handel (EG-richtlijn) 2002 (oorspronklike weergawe) – https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/made

Regulasies vir die voorsiening van dienste 2009 – https://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/2999

Afdeling 8.1

Wat is die naam van die maatskappy, vennootskap, individu of ander regspersoon of entiteit wat die webwerf besit en bedryf?

Afdeling 8.2

Opsionele element. Is die betrokke persoon 'n maatskappy?

In watter jurisdiksie is die maatskappy geregistreer?
Wat is die maatskappy se registrasienommer of ekwivalent? Waar is die maatskappy se geregistreerde adres?

Afdeling 8.3

Opsionele element.

Waar is die betrokke persoon se hoofkantoor of hoofbesigheidsplek?

Afdeling 8.4

Opsionele element.

Op watter wyse kan die betrokke persoon gekontak word? Waar word die betrokke persoon se posadres gepubliseer?

Spesifiseer óf 'n telefoonnommer óf gee besonderhede van waar die betrokke nommer gevind kan word.

Spesifiseer óf 'n e-posadres óf gee besonderhede van waar die betrokke e-posadres gevind kan word.

bottom of page